TSE’den yeşil etiket alma

TSEAsansörünüzün Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan
( http://www.resmigazete.gov.tr
/eskiler/2012/08/20120814-15.htm )
tebliğe uygun halde çalışması için
gereken bu belgeyi sizin adınıza,
ALTU Asansör olarak firmamız alıyor.
Sizin ve diğer apartman sakinlerinin can
güvenliği açısından mevcut asansörünüzün
bu etikete sahip olması ŞART !

Resmi Gazete’nin tebliğine göre, Makine
Mühendisleri Odası tarafından, yıllık
kontrolü yapılan her asansöre,
asansörlerin durumuna uygun olacak
şekilde kırmızı veya sarı veya yeşil
renkli zemin üzerine, gerekli açıklamaların
siyah renkli olarak yapıldığı bir bilgi etiketi
iliştirilir.

Bilgi etiketi, kabin içerisindeki
kullanıcıların rahatlıkla görebileceği
bir şekilde kumanda butonunun etrafına
ve ana durakta yer alan kumanda düğme
panelinin yanına iliştirilir.

Kırmızı renkli bilgi etiketi, can ve mal
güvenliği açısından yüksek risk taşıyan
ve en kısa sürede giderilmesi gereken
uygunsuzlukların tespit edildiği
asansöre iliştirilir.

Sarı renkli bilgi etiketi, kabul edilebilir
seviyede risk oluşturan uygunsuzlukların
tespit edildiği asansöre iliştirilir.

Yeşil renkli bilgi etiketi, uygun olan
asansöre iliştirilir.